رمضان
>سلام مولا جان🌹 ما سال‌هاست که خواسته‌ایم با چشم و دل و گوشمان روزه بگیریم! که مبادا جز شما کسی را ببینیم، یا کسی را دوست بداریم! یا اگر صدایمان کردید، بشنویم و لبیک‌ گوییم... شاید برایتان روزه‌دار خوبی نبوده‌ایم، امّا سال‌هاست سفره‌ی انتظار شما را پهن کرده‌ایم، و منتظریم، شب هجران را سحر کنید...